Spieren kweken vrouw

spieren kweken vrouw

Arthur waley daar prof. Chan deze terecht vaak aanhaalt, heb ik de meer bekende Engelse vertaling van Arthur Waley, zoals die in zijn boek the way and its Power uit 1934, voorkomt, steeds binnen handbereik gehouden. Deze 'meestervertaler' zoals hij door velen wordt genoemd, beschrijft de opzet van zijn werk als geschiedkundig en filologisch (in tegenstelling tot 'schriftuurlijk' en literair). De proeven voor zijn boek werden indertijd mede gecorrigeerd door de eminente sinoloog lionel Giles. Er is ongetwijfeld veel van Waley in mijn bewerking terug te vinden, maar de algemene teneur van zijn werk is mij toch niet geheel sympathiek. In de eerste plaats bestempelt Waley de auteur van de tao te tjing als "quiëtist" en de vermaningen daarin als een manier van leven "niet bedoeld voor gewone mensen wat velen mét mij wel tegen de borst moet stuiten. Zulks des te meer wanneer hij de dictatoriale legalisten, in wier tijd hij het boek tot stand ziet komen, bij voorkeur "realisten" verkiest te noemen en hen zelfs een zeker bestaansrecht schijnt toe te kennen, niet alleen tegenover het straffe moralisme der mohisten. Waley spreekt van de "legendarische quiëtistische wijsgeer lao tan en zijn opvolgers waaronder hij de volgens hem verder anonieme auteur van de tao te tjing rangschikt.

Pas in de zesde eeuw wordt de oorspronkelijke leer weer opgepakt en onderwezen door de eerste patriarchen van het Zen-boeddhisme. Chan heeft niet nagelaten zijn conclusies uitvoerig te kleding toetsen aan vele van de honderden studies en commentaren, die vanaf de vroegste tijden in China en later ook in Korea en Japan over deze en andere teksten ontstonden, en van de talrijke sinologische onderzoekingen en vertalingen. Dit alles blijkt uit de bijzonder gedegen inleiding, het passend commentaar bij elk hoofdstuk, de verscheidenheid van voetnoten en de rijke bibliografie die zijn boek the way of lao tzu uit 1963 sieren. Chan aan het begin van het voorwoord van zijn boek bescheiden: "Niemand kan China begrijpen of een intelligent wereldburger worden, zonder enige kennis van de lao-tse, ook wel de tao te tjing genoemd, want deze heeft het leven en denken van China gedurende zijn hele. Daarom zal elk nieuw licht dat wij erop werpen, hoe weinig ook, van nut blijken." Prof. Chans The way of lao tzu is overigens een aanzienlijk uitgebreide versie van hoofdstuk 7 van zijn standardwerk a source book in Chinese Philosophy. Daarin geeft hij een uitvoerig gedocumenteerd beeld van het Chinese denken van de laatste drieduizend jaar tot en met het eveneens uitheemse dialectisch materialisme van mao tse-toeng. Door hoofdstuk 7 om te vormen borstbeen tot een zelfstandige uitgave onderstreept prof. Chan de belangrijke plaats die de tao te tjing inneemt in het universele streven de diepere zin en bedoeling van het bestaan te begrijpen. Ik heb bij het tot stand brengen van mijn eigen vertolking van de tao te tjing in het Nederlands dankbaar gebruik gemaakt van zijn eruditie en inzicht.

spieren kweken vrouw
verwijzingen naar het boek en zijn mogelijke auteur, en van het ontbreken daarvan, in andere al dan niet in hun geheel behouden klassieke chinese geschriften. Vervolgens heeft hij de schrijfstijl en de gebezigde terminologie vergeleken met die van deze geschriften en een grondige analyse verricht van de geuite ideeën, bezien in het licht van de ontwikkeling van het denken van die tijd. Hij formuleert het resultaat van zijn onderzoekingen voorzichtig, maar wel concreet, als volgt: "Ik ben zelf van mening dat de lao-tse de grondgedachten van lao-tse bevat, maar dat er een lange tijd overheen is gegaan voordat het ergens in de tijd vór Tjoeng-tse een boek. Met andere woorden, de leerstellingen zijn voortbrengselen van de zesde eeuw. C., maar het boek als zodanig zou van de vierde eeuw. Kunnen zijn." voor zijn eigenlijke vertaling van de tao te tjing is prof. Chan uitgegaan van zowel de wang pi-tekst uit de derde eeuw van onze jaartelling als de wellicht iets oudere zogenoemde ho-sjang koeng-tekst. Deze onderling verschillende teksten met hun respectieve commentaren zouden in grote lijnen verantwoordelijk zijn voor de latere filosofische en populaire stromingen in het taoïsme. Beide beïnvloed door het uitheemse boeddhisme, mondde de ene via het neo-taoïsme en versmelting met het confucianisme uit in het neo-confucianisme, en groeide de andere uit, door zich te vermengen met allerlei bijgeloof en wellicht de assimilatie van het mohisme, tot de taoïstische volksreligie.
spieren kweken vrouw

Diet Plans And Menus - the


Tao te tjing, ook wel de, lao-tse buikje genoemd, in het juiste historische perspectief te plaatsen. In tegenstelling tot de bewezen historiciteit van calorieën zijn tijdgenoten mo-tse, confucius en Sjakjamoeni boeddha, is het volgens sommige onderzoekers verre van zeker of de wijsgeer lao-tse daadwerkelijk heeft bestaan. Tao te tjing zou volgens hen eerder een verzameling oude, overgeleverde wijsheden zijn die, zoals wel vaststaat, van de samenstellers en latere bewerkers de vrij homogene stijl, de verdeling in eenentachtig hoofdstukken en de volgorde hiervan in twee delen heeft meegekregen. Het is aan zo'n compilatie van oude wijsheden dat men omstreeks het jaar 150. Tao te tjing, dat wil zeggen, gezaghebbende verhandeling over de weg en zijn deugdzame werking zou hebben toegekend. De vele berichten die tot ons zijn gekomen over het bestaan van ene lao-tse zouden geen van alle op bewijsbare historische feiten stoelen, eerder op hearsay, horen zeggen. Over de werkelijke naam van lao-tse, wat enkel 'oude meester' betekent, zou eveneens weinig met zekerheid te zeggen zijn, behalve dat wij ook de namen li erh, lao tan, lao lai-tse en die van de hofkroniekschrijver Tan in oude geschriften tegenkomen. Of hiermee lao-tse bedoeld wordt en zo ja, of deze de auteur van. Tao te tjing is, zou nog maar de vraag zijn.

Snel spieren kweken met steroiden


Op mijn vorige column/minireportage over dit onderwerp waarin ik jack Brouwer aan het woord liet over zijn ervaringen als beginner, kreeg ik verschillende reacties over de herkenbaarheid van zijn verhaal. Een van de mensen die aangaf het verhaal van Jack heel herkenbaar te vinden, is de 49 jarige william Zegers uit maastricht. Deze man benaderde me afgelopen zomer met de vraag of ik hem wilde begeleiden op het duivenmelkerspad. Hij was een kleine twee jaar bezig inmiddels, maar had het gevoel niet vooruit te komen. Net als de herstarter Tom Engelmoer over wie ik in september schreef, heeft ook william in zijn jeugd duiven gehad en is hij na 35 jaar zonder duiven, weer terug in de club waar hij als jeugdlid zijn eerste stappen op het duivenmelkerspad heeft gezet. De grootvader van William (L. Gorissen) was degene die hem destijds met het duivenvirus heeft besmet. Ook hij speelde destijds vooral op de fond. Zijn Oude witte was een begrip destijds.

spieren kweken vrouw

De winkel van zijn vrouw waar hij het zelf ook druk mee heeft en de rennenbouw betekenen doorgaans lange dagen van heel vroeg opstaan en laat naar bed. Je zou je haast denken dat er geen tijd over blijft voor het verzorgen van een kolonie duiven en dat hij een hokverzorger heeft. Toch doet Peter alles zelf en vliegt hij lang niet onverdienstelijk. Peters vader Gerrit was in de jaren zestig en zeventig én van de smaakmakers en kampioenen van de toenmalige kring Hilversum. Na het overlijden urologie van zijn vader in 2002 heeft Peter de duiven mee genomen naar nieuw-weerdinge en heeft hij de hobby van zijn vader daar voortgezet. De eerste jaren als satelliet hok van de Amerikaan Chris peeman, maar nadat Chris in 2007 kwam te overlijden is Peter zelfstandig doorgegaan, hoewel hij als een soort van eerbetoon aan de man waaraan hij veel te danken heeft, nog steeds vliegt onder de naam.

Afgelopen jaar maakte hij vooral op de vitesse prachtige uitslagen, hetgeen resulteerde in zowel het 1e kampioenschap onaangewezen als het 1e kampioenschap aangewezen op de vitesse in rayon 7 van de afdeling. Ook had hij de 1e duifkampioen vitesse van de gehele afdeling. Peter heeft behalve duiven van Chris peeman en Wim Krouwel (uit Hilversum) ook duiven van Heremans-ceusters afkomst, onder andere via de combinatie gijsberts-veenendaal buik uit Zutphen. Ook heeft Peter afgelopen jaar samenkweek gedaan met leo heremans zelf. Tot slot gevraagd naar de toekomstplannen van Peter geeft hij aan dat hij nog geen plannen heeft voor verdere ontplooiing van activiteiten als bijvoorbeeld internetverkoop, maar hij sluit dat in de toekomst niet uit. 29 december 2014, william Zegers - maastricht / Selectief lezen.2.

Vallen vrouwen op geld, spieren /

De meeste klanten komen uit Nederland, maar de duitsers weten hun winkel ook steeds beter te vinden. Ze verkopen ongeveer 70 verschillende soorten duivenvoer, waaronder ook een eigen mengeling genaamd Lasterie speciaal. Peter geeft aan dat er bijvoorbeeld van een merk als beyers aparte mengelingen bestaan voor de duitse en voor de nederlandse markt. Zo wilden zijn duitse klanten in eerste instantie alleen beyers duivenvoer (Duitse mengeling) en alle bijproducten moesten ook van beyers zijn. Dat maakte het er niet gemakkelijker. Inmiddels accepteren een aantal van hen nu ook wel een ander mengeling. Zoals ik begeleiding hiervoor al schreef is Peter vooral bekend vanwege de volièrebouw en rennen. Bij vele bekende en minder bekende liefhebbers in het gehele land kun je door hem gemaakte rennen aantreffen zoals bij Ronny van Tilburg, huub Hermans, jaap koehoorn, martin van Zon en Gebroeders van toor bijvoorbeeld. Je maaltijden kunt dan ook rustig stellen dat Peter een druk bezet man.

spieren kweken vrouw

Bovenbenen afvallen - de 7 beste tips

Als zelfs zon grote winkelketen er geen brood in ziet, wat drijft iemand dan om in deze branche een bedrijf te beginnen, vooral in deze economisch toch lastige tijd? Deze en andere vragen heb ik voorgelegd aan Peter Lasterie uit nieuw weerdinge. De 47 jarige peter Lasterie is vooral bekend van zijn bedrijf in (duiven)rennen, kooien en volières. Daarnaast is zijn vrouw Martha sinds 2013 eigenaar scheren van een dierenvoedingszaak in de duitse plaats Schöninghsdorf, net over de grens voorbij Zwartemeer. Hier worden naast vele soorten honden-, katten-, paarden-, schapen-, kippen-, varkens- en vogelvoer ook verschillende merken duivenvoer, supplementen en duivensportartikelen verkocht. Peter en Martha hadden het met elkaar al vaker over een eigen zaak gehad. Toen zij dit pand te huur zagen staan, ontstond bij hen het idee om hier een dierenvoedingszaak te beginnen. In eerste instantie leek het geen succes te gaan worden, maar nu ander half jaar later constateren ze dat het toch een goeie zet is geweest. Hun klandizie bestaat voor zon 60 uit duivenmelkers, dus duivenvoer en bijproducten is het meest verkochte product en daarnaast wordt er ook veel honden en kattenvoer gekocht.

Peter Lasterie nieuw weerdinge / duivensportwinkels. Duivensportzaken/winkels is een onderwerp waar ik nog niet eerder over geschreven heb in de welk afgelopen 5 jaar van columns/minireportages. Omdat ik zelf geen duiven meer heb te verzorgen kom ik nog slechts sporadisch in zon zaak. Op zich is het wel een boeiend onderwerp voor een column, want er zijn toch nog wel een aantal van dit soort zaken in ons land ondanks dat de duivensport steeds minder beoefenaars kent. Ik heb zelfs het idee dat het er veel meer zijn dan in de jaren 70 en 80 toen het aantal duivenliefhebbers dat ons land kende meer dan tweemaal zo groot was. Ik kan me nog herinneren dat ik in mijn begintijd in Wassenaar (1970) mijn duivenvoer zelfs bij een kruidenier kocht en later bij de boerenbond, nu de welkoop. Wanneer je de website van de welkoop echter bezoekt, dan zie je dat ze informatie verstrekken over verschillende veel gehouden dieren als honden, katten, paarden, kippen en konijnen en ook over het houden van ratten, cavias, muizen, en fretten. Maar over het houden van duiven wordt echter met geen woord gerept, hoewel de meeste welkoopwinkels nog wel duivenvoer verkopen. Kennelijk ziet deze winkelketen toch niet veel brood in de verkoop van duivenvoer.

Energiebehoefte berekenen met

Tao te tjing vertaling Advayavada buddhism Infocenter - amsterdam. On course with nature, home, site map, qandA 8fold Path. Excerpts, glossary, advayavadananda, lezingen, de weg van fitness lao-tse, wat bedoelde lao-tse met tao? Tao te tjing van lao-tse, tao is de weg (John Willemsens inleiding tot de, tao te tjing. Van lao-tse, door john willemsens, in, bres 145 (DEC. Van de vele hedendaagse vertalers van. Tao te tjing heeft vooral professor Wing-tsit Chan zich veel moeite getroost, om ons een heldere en vooral onbevooroordeelde Engelse weergave van dit hoogtepunt in de oude Chinese literatuur en filosofie te schenken. Chan heeft allereerst getracht.

Spieren kweken vrouw
Rated 4/5 based on 510 reviews
Recensies voor het bericht spieren kweken vrouw

 1. Ahacu hij schrijft:

  Het enige wat je hebt bereikt te meten is in liters bier. Laat ik je eerst uit de droom helpen, siem. Dit waren de 13 meest voorkomende mythes over wat vrouwen wel en niet aantrekkelijk vinden. Dat is een angstige gedachte voor een vrouw.

 2. Cegytav hij schrijft:

  Ga er lekker voor zitten, dan gaan we 1 voor 1 de grootste mythes af over wat vrouwen wel en niet willen. Geplaatst door admin februari 9, 2016 Categorie: Trainen Home trainen meer spieren kweken? Het is het gevolg van doorgeslagen gelijkheidsdenken. Er zijn vele standaard voedingsschemas te vinden die je helpen bij het fitnessen.

 3. Bobytuha hij schrijft:

  Hierbij zet je het overtollige vet om in spiermassa. Slaap 8 uur per nacht en doe ook gerust een middagdutje van een uur als jij je dat kunt veroorloven. Als je een baas bent ga je er gewoon op af en probeer je haar te versieren.

 4. Ygawiw hij schrijft:

  Het is goed om niet altijd begrip te tonen voor mensen in je omgeving. Vrouwen willen een man van hun eigen leeftijd. Maar voeg daar wel iets aan toe.

 5. Ubovub hij schrijft:

  Trek dan 10 tot 20 van je energiebehoefte. De brandstof voor al dit soort lichamelijke processen is voedsel. Hieronder vind je 8 tips en vereisten om spieren te trainen en effectief spiermassa op te bouwen.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: